PRODUKTIVNOST

Koliko smo produktivni? I, da li smo uopšte?